top of page

Algemene
Voorwaarden

Hieronder vindt u onze Algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zij van toepassing op alle werkzaamheden welke door Praktijk Us worden verricht. 

Aansprakelijkheid

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen welzijn en Praktijk Us aanvaardt dan ook geen aanspraak op vergoeding van schade door of vanwege behandelingen, cursussen en oefenavonden.

 

Gezondheid

Wanneer u onder behandeling bent bij een arts, dient u zelf uw behandelend arts/specialist op de hoogte te brengen van uw behandeling bij Praktijk Us.

Raadpleeg altijd een arts bij langdurige (pijn)klachten.

 

Geheimhouding

Praktijk Us hanteert een geheimhoudingscode en zal niet zonder uw toestemming informatie doorgeven aan derden (ook geen telefoonnummer of e mail adres).

 

Minderjarigen

Praktijk Us behandeld geen minderjarigen zonder ouder of voogd aanwezig tijdens behandeling of consult.

 

Betaling

Alle behandelingen, cursussen of oefenavond gelden dienen contant voldaan te worden of via een bank overschrijving. Bij een betalingsachterstand is Praktijk Us gerechtigd verdere behandeling of deelname aan cursus op te schorten totdat de betalingsverplichting voldaan is.

 

Afspraak maken/annuleren

Alle behandelingen gaan op afspraak. Afspraken kunnen gemaakt worden per e mail, telefoon of het contactformulier op de website. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de behandeling geannuleerd worden. Dit kan telefonisch of via de e mail gedaan worden,  met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en  uw telefoonnummer.

Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is Praktijk Us gerechtigd de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening te brengen.

 

Cursus deelname annuleren

Dient uiterlijk  48 uur voor de aanvang van de startdatum.

De annulering dient telefonisch en/of via de mail gedaan te woorden met duidelijke vermelding van naam, startdatum van de cursus en uw telefoonnummer.

Bij annulering na aanvang van de cursus wordt er geen cursusgeld gerestitueerd en/of verrekend.

bottom of page