top of page

Privacy
Beleid AVG

Hieronder vindt u ons Privacybeleid. Ons privacybeleid is opgesteld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op het verzamelen, verwerken en bewaren van alle persoonsgegevens door Praktijk Us, is het onderstaand privacybeleid van toepassing.

Algemeen

Praktijk Us, gevestigd op Dorpsplein 6b, 4424 CA te Wemeldinge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Praktijk Us neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze verklaring leggen wij u uit welke gegevens worden verzameld met welk doel.

 

Contactgegevens

Praktijk Us

Dorpsplein 6b

4424 CA Wemeldinge

06 – 52 10 35 32

 

Mieke Gijssel – van den Ham is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Us.

Bereikbaar via info@praktijkus.nl.

 

Persoonsgegevens die zij verwerkt

Praktijk Us verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

 

Hieronder vind u een overzicht van de gegevens die zij verwerkt

Naam

Adres

Telefoonnummer

Mailadres

Geboortedatum

Klachten

Medicatie

Behandeling

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag woeden uw gegevens verwerkt

Het inplannen van een afspraak of deelname aan een cursus of oefenavond, handmatig in de Praktijk agenda.

Om contact met u op te nemen  indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Voor het opstellen van een factuur

Voor het opstellen van een certificaat als bewijs van deelname aan een Reiki cursus

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Us neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Get gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen  zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard

Praktijk Us bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Us verkoop uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomt om te zorgen voor eenzelfde nivo van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Us blijft verantwoordelijk voor deze verweringen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Praktijk Us gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Us en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekend dat u een verzoek kunt indienen om uw verzamelde persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,  gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van of toestemming of bezwaar op de verwerking van ue persoonsgegevens sturen naar info@praktijkus.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, stuurt u een kopie van uw identiteitsbewijs mee met het verzoek. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machinaal readable zone, de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Binnen 4 weken ontvangt u een reactie op uw verzoek.

Hoe zijn uw gegevens beveiligd

Praktijk Us  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik neem dan contact op via info@praktijkus.nl.

Praktijk Us hoeft de volgenden maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware zoals een virusscanner en een firewall.

bottom of page